Deltagerliste

Retur tur 24.september 2023 kl. 9:00

Birgitte Langballe

Brian Vernersen

Claus Ganløse

Charlotte Poulsen

Gert Jensen

Jens Broed

Jesper Clausen

Lisbeth Olsen

Michael Nilsson