Praktisk info og regler

PRAKTISK INFO OG REGLER

Regler:

Vi overholder de gældende løbskriterier for Klub100 Marathon.

Det betyder:

Minimum 3 skal gennemføre løbet.

Løbet skal være slået op minimum 72 timer før start.

Resultatlisten skal foreligge på hjemmesiden senest en uge efter afholdelse.

Man er selv ansvarlig for at måle sin sluttid.

Uret må under ingen omstændigheder stoppes undervejs, og autopause skal deaktiveres.

Det er strengt forbudt at smide affald i naturen.

Desuden følges de gængse færdselsregler og husk at tage hensyn til både cykelister, gående og andet godt folk